Dla pracodawcy

Współpraca z nami przebiega na 3 podstawowych etapach:

  1. Analizujemy potrzeby Twojej firmy – sprawdzamy, ilu pracowników potrzebujesz, aby cieszyć się z idealnej produkcji i realizowania na czas wszystkich projektów. Dostosowujemy warunki zatrudnienia w taki sposób, aby nie były zbytnio obciążające dla Twojego budżetu. Szukamy kandydatów, którzy spełniają wszystkie Twoje oczekiwania i wymagania.
  2. Rekrutujemy pracowników – dzięki temu, że bardzo dobrze znamy język ukraiński, przeprowadzimy rozmowę rekrutacyjną z pracownikiem, którego kandydatura była dla Ciebie interesująca. Wybierzemy tylko tych pracowników, którzy spełniają wszystkie Twoje oczekiwania i wymagania. Załatwimy wszystkie formalności związane z ich legalnym pobytem w Polsce, jak i legalnym zatrudnieniem. Zorganizujemy przyjazd pracowników do Polski.

Zapewniamy wsparcie w bieżącej działalności Twojej firmy – sprawdzimy, czy status prawny Twojego nowego pracownika nie uległ zmianie i czy nadal ma on legalne zatrudnienie w Polsce. Pomożemy załatwić formalności związane z przedłużeniem jego legalnego pobytu w Polsce. Znajdziemy nowych pracowników, jeżeli dotychczas zatrudnieni nie będą mogli dalej pełnić powierzonych obowiązków.